Hangi Meali Okumalıyız?

Bu özellikle Kuran’ı anlama yolunda çaba gösterenlerin sıkça sorduğu sorulardan biridir ”Hangi meali okumak gerekir?” Meallerle ilgili başta bilmemiz gereken hiçbir Meal %100 Kuran’nın kendisi değildir. Meallerde dil özelliği ve yazan kişinin görüşüne bağlı olarak bazı farklılıklar olabilmektedir. Genel olarak bu farklılıklar Müteşabih (Benzeşik) ayetlerde olmaktadır. Muhkem yani Namaz, Oruç, Zekat, İman esasları, Kısas gibi…

İnsanlar neden şirk koşar?

Şirk nedir: “Şirk”, “şerike” fiilinden masdardır. Şirket, müşareket kelimeleri şirk ile aynı kökten gelmektedir. Şirk sözlükte; mülk ve saltanatta ortak olmak demektir. Bir şeyin birden fazla kişiye ait olduğunu ifade ederler. Aynı kökten gelen ‘eşreke’ fiili, ortak koşmak, ortak olmak anlamına gelir. Ortak koşana ise “müşrik” denir. Dini terim olarak şirk; Allah’a zatında, sıfatlarında ve…

Fıtrat Nedir? Din-Fıtrat İlişkisi

Fıtrat nedir? Fıtrat karakter, tabiat, mizaç, huy, kişilik, yapı gibi anlamlara gelir. Bu tanım insan, hayvan, cin, melek hatta cansız nesneler için bile kullanılabilir. Fıtrat genellikle doğuştan, yaratılıştan gelen özellikleri tanımlamak için kullanılır. Fıtrat hem mahlukatın tür olarak genel karakterini tanımlamak hemde bu tür içinde bireysel faklılıkları tanımlamak için kullanılır. İnsanın da dahil olduğu her…

Tarihselcilik Nedir? Müslüman Taklidi Yapan Ateist

Tarihselcilik nedir?             Kuran’ın hükmünün Hz. Muhammed’in dönemi ve arap kavminin kültürü ile sınırlı olduğunu, doğrudan Allah’tan kelime olarak inmediğini Hz. Muhammed’in yaşadığı esinlenmeleri yazıya döktüğünü, Kuran’da anlatılan kıssaların gerçekte yaşanmadığını yani bir nevi masal olduğunu iddia eden görüşe Tarihselcilik denilmektedir. (Tarihselciliğin çelişkileri ve derinlemesine analizi için Erdem Uygan-Zeki Bayraktar…

Buzul Çağı, Nuh Tufanı, Yüzde Otuz Küçülme

         Yeryüzündeki toprakların %30’undan fazlasının buzlarla kaplandığı bir dönem olan son buzul çağı günümüzden yaklaşık 14.000 ila 10.000 yıl önce sona erdi. Günümüzde yaşayan hayvanların tamamı o zamanlarda mevcut olduğu gibi o devre has çok ilginç canlı türleride bulunmaktaydı. Bunları en bilinenleri şunlardı: 1- Kılıç Dişli Kaplan: Yaklaşık 20 cm. boyunda dişlere…

Başkanlık Sistemi ile İlgili Yanlış Bilinenler

Başkanlık sistemi hakkında neredeyse her gün iyi yada kötü çok sayıda fikir ortaya atılıyor ama maalesef çoğu kişi bu sistemin içeriğine dair pek bir şey bilmiyor. Bu yazıda Başkanlık sistemi hakkında kafa karıştırmayan kısa ve net bilgiler bulacaksınız. 1) Başkanlık sistemi nedir? Başkanlık sistemi en özet haliyle cumhurbaşkanlığı ile başbakanlığın birleştirilerek tek kişinin bu yetkilerle donatılmasıdır. 2)…

Fetö ve Diğerleri

          Her gün adına kısaca Fetö denilen Dini bir cemaat yapılanmasının ordu içerisindeki uzantılarının yaptığı başarısız darbe girişimiyle ilgili haberler izliyoruz. Bu öyle bir yapılanma ki bütün önemli kurum ve mevkilerde az yada çok elemanları mevcut. Dış güçler bir yana, içerde kimlerin, hangi partinin ve siyasilerin yardımıyla nasıl bu kadar önemli…