Kuran’da Kadının Yeri

              Kuran’da kadının yeri Müslümanlar tarafından iyi niyetli bir yaklaşımla merak edilen bir konu olduğu gibi bazen din karşıtı çevreler tarafından iftira maksatlı kullanılabilmektedir. Bu kişiler ”Kuran’da kadına yer verilmediğini, sadece erkeklere hitap eden bir kitap olduğu” gibi gerçek dışı iddialar ortaya atmaktadırlar. Geleneksel dinin hurafeleri Müslümanlarda kafa karışıklığı…

Kuran’da Namaz Var mı? Salat Kelimesi Üzerine Bir Analiz…

Kuran’da Namaz Var mı? Salat Kelimesi Üzerine Bir Analiz… Salat kelimesinin namaz anlamına gelmediğini sadece ‘Dua, Allah’a boyun eğme, kitaba uymak, yardımlaşmak, destek’ gibi anlamları olduğunu, bildiğimiz anlamda namazda yapılan fiziki hareketleri kapsamadığını iddia eden hatta namaz batıl dinlerin uygulamasıdır diyenler var. Evet salat kelimesi ‘Dua, Allah’a boyun eğme, kitaba uymak, yardımlaşmak, destek’ gibi anlamlara…

Şeytan Olmasaydı?

Şeytan Olmasaydı? Geleneksel din algımızda şöyle bir düşünce vardır: Şeytan olmasaydı veya Allah’ın emrine karşı gelmeyip Adem’e secde etseydi dünyada kötülük olmazdı. İnsanlara Allah neden şeytanı yarattı diye sorduğunuzda ise ” insanların imtihan edilmesi, iyiyi ve kötüyü bilmesi için” derler. Bu tanımlara baktığımızda ortaya iki anlayış çıkıyor: 1- Şeytan olmasaydı dünya cennet bahçesi gibi hiç…

Afrika’da Açlıktan Ölen Çocukların Gerçek Suçlusu Kim?

ılarının  Özellikle din karşıtı çevreler tarafından sıklıkla verilen bir örnektir bu. ”Madem Allah herkesin rızkını veriyor o zaman Afrika’da çocuklar neden açlıktan ölüyor” denilerek sanki Allah rızık konusunda adaletli davranmıyor gibi bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konuyu yüzeysel düşünen çoğu inançlı insanda net cevap veremiyor. Bu konuda din karşıtlarının yaptığı büyük bir aldatmacadan ibaret. Afrika’da…

Nefislerdekini Değiştirmek

Nefislerdekini Değiştirmek… Allah’ın kulları üzerinde kıyamete kadar değişmeyecek olan Sünnetullah örneklerinden biri bu ayette anlatılmaktadır. Enfal 53: ”Bir kavim (toplum), nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah, ona olan nimetini değiştirmez. Allah işitendir, bilendir.” Nimet Dünya’da Mümin yada Kafir herkese vardır. Her insan çalıştığının karşılığı alacaktır. Hud 15: ”Kim dünya hayatını ve onun süsünü isterse, onlara yapıp ettiklerini…

Kuran’da Devlet Yönetim Modeli var mı?

Kuran’da devlet yönetim modeli olup olmadığı sıkça tartışılan bir konudur. Gelenekselci dindar kesiminden ateistlere kadar genel görüş Kuran’da Devlet Yönetim modelinin olmadığıdır. Maalesef bu yanılgıya Kuran esaslı yorumlar yapanlarında düştüğünü görmekteyiz. Kuran’da Devlet Yönetim modeli ayrıntılı bir şekilde bulunmaktadır. Olmadığını iddia edenlerin başlıca yanılgısı Devlet Yönetim modelini sadece günümüzdeki Demokrasi, Monarşi, Komünizm, Hilafet gibi kalıplar…

Dindar Olma Sebepleri

Bireylerin dindarlaşmasına fıtrat kaynaklı yorumlar getirenler olduğu gibi ideolojik sebeplerle yorum getirenler de bulunmaktadır. Bu kesimlerin başlıcası ateistlerdir. Aslında dindarlık konusunda ileri sürdükleri tezler gerçekte kendilerini inandırmak istedikleri argümanlardır. Ateistlere göre insanların dindarlaşmasının başlıca sebepleri şunlardır: 1-Korkular 2- Cahillik 3- Fakirlik İlk maddeden başlayarak bu iddiaların mantıklı bir temeli var mı analiz edelim. 1- Korkular: Ateistler…