Demokrasi İslam’a Uygun mu?

Demokrasi sözünün etimolojik kökeni Yunanca “demos” (halk) ve “kratos” (egemenlik) kelimelerine dayalıdır. Kısaca Demokrasi, halkın egemenliği demektir. Türkçeye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiştir. Demokrasi denilince çoğu kavramda olduğu gibi bilgimiz bir kaç slogan laftan ibarettir: ”Her vatandaşın seçme- seçilme hakkı olması, istediğin siyasi görüşü dile getirebilme, bütün azınlıkların temsil edilme hakkı, istediğin dine inanma” vs. Tanımlara…

Lüks Haram mıdır?

Kaliteli yaşam herkesin hakkı ama lüks yaşam nedir? İsraf ile Lüks arasında bir ayrım var mıdır? Elbette temiz, ferah bir evde oturmak, orta karar bir piyasa arabasına sahip olmak, tatile gitmek, iyi yemekler yemek vs. lüks ve israf değildir. Lüks sözlükte ”Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat, gerekli olanın sınırlarını aşmak” olarak tanımlanmaktadır. İsraf:…

İslam’da Ruhban Sınıfı Var Mı?

İslam’da Ruhban Sınıfı Var Mı? Özellikle ilahiyatçı, diyanet görevlileri ve siyasetçilerden ”İslamda ruhban sınıfı yoktur” sözünü sıklıkla duyarız. Acaba bunu söyleyenler ne kadar samimi? Öncelikle Ruhbanlık nedir tanımına bakalım: ”Ruhban sınıfı başta Hıristiyanlık olmak üzere belirli bir din bünyesinde din adamlığını meslek olarak icra eden tüm kişilerdir. Aslen Hıristiyanlık terminolojisine ait olan ruhban sınıfı kavramı…

Şehitlik İstismar Ediliyor Mu?

Şehitlik İstismar Ediliyor Mu? Şehit, dini lugatta Allah yolunda ölen bir Müslümana verilen sıfat olarak tanımlanır. Peki Kuran’da Şehit kelimesi geçer mi? Kuran’da şehit kelimesi ve türevleri defalarca geçer ama günümüzdeki yaygın kullanılan manada değildir. Şehit Kuran’da bir şeye şahit olmak anlamında kullanılmaktadır. Türkçede bulunan şahitlik etmek terimi de buradan gelmektedir. Ali İmran 140: ”Eğer…