Neden İslam?

Bize böyle öğretildiği için mi hak din İslam diyoruz? Tamamen tarafsız bir yaklaşımla İslam’ı diğer dinler ve ateizm, deizm, agnostizm karşısında sadece mantıksal olarak değerlendirelim. İnsan nerede yaşarsa yaşasın bir dinin cevaplaması gereken sorular ve taşıması gereken özellikler değişmez: 1- Tek bir Tanrı vardır. 2- Din yaratılış konusunu açıklamalı. 3- Güçlü bir adalet kavramı ve…

İslam’dan haberi olmayanların durumu ne olacak?

Dünya’nın uzak bir köşesinde ilkel bir kavimde yaşayan veya bulunduğu toplumda İslami hiç bir konu yada bilgi ile karşılaşma imkanı olmamış bir insanın durumu nedir? Doğduğumuz aile, ülke, coğrafya sebebiyle biz şanslıyızda diğerleri daha en baştan kaybetmiş durumda mı? İslam’dan haberi olmayanlar hayatlarında hiç namaz kılmadıkları, oruç tutmadıkları, Kuran okumadıkları yada kelime-i şehadet getirmedikleri için…

İnsanlar neden şirk koşar?

Şirk nedir: “Şirk”, “şerike” fiilinden masdardır. Şirket, müşareket kelimeleri şirk ile aynı kökten gelmektedir. Şirk sözlükte; mülk ve saltanatta ortak olmak demektir. Bir şeyin birden fazla kişiye ait olduğunu ifade ederler. Aynı kökten gelen ‘eşreke’ fiili, ortak koşmak, ortak olmak anlamına gelir. Ortak koşana ise “müşrik” denir. Dini terim olarak şirk; Allah’a zatında, sıfatlarında ve…

Fıtrat Nedir? Din-Fıtrat İlişkisi

Fıtrat nedir? Fıtrat karakter, tabiat, mizaç, huy, kişilik, yapı gibi anlamlara gelir. Bu tanım insan, hayvan, cin, melek hatta cansız nesneler için bile kullanılabilir. Fıtrat genellikle doğuştan, yaratılıştan gelen özellikleri tanımlamak için kullanılır. Fıtrat hem mahlukatın tür olarak genel karakterini tanımlamak hemde bu tür içinde bireysel faklılıkları tanımlamak için kullanılır. İnsanın da dahil olduğu her…

Zeka Seviyesi İle İnanç Arasında İlişki Var Mı?

Zeka Seviyesi İle İnanç Arasında İlişki Var Mı? Yüksek zeka inanç konusunda avantaj mıdır yoksa tam tersimi geçerlidir? Neden çok zeki ve iyi eğitimli dindar insanlar varken aynı şekilde çok zeki ve eğitimli ateistler de var? İki tarafta donanımlı iken bu farklılığın sebebi nedir? Örneğin çok zeki ve eğitimli bir ateisti düşünelim. İnanmamasını gerektirecek geçerli…

Entropi ve Kuran

Entropi ve Kuran Entropi nedir? Özetle evrende düzensizliğin sürekli olarak tek yönlü bir şekilde artmasına entropi denilmektedir. Canlılar yaşlanır ve ölür, otomobiller paslanır, canlı-cansız her şey yıpranır, dağılır. Bilim adamları düzensizliği Entropi adı verilen nicelik ile ölçerler. Sistemlerdeki düzensizlik arttıkça, entropi de artar. Bu durum da faydalı enerji miktarını azaltır faydasız enerjiyi (entropi) arttırır.(Termodinamiğin ikinci…

Şeytan Olmasaydı?

Şeytan Olmasaydı? Geleneksel din algımızda şöyle bir düşünce vardır: Şeytan olmasaydı veya Allah’ın emrine karşı gelmeyip Adem’e secde etseydi dünyada kötülük olmazdı. İnsanlara Allah neden şeytanı yarattı diye sorduğunuzda ise ” insanların imtihan edilmesi, iyiyi ve kötüyü bilmesi için” derler. Bu tanımlara baktığımızda ortaya iki anlayış çıkıyor: 1- Şeytan olmasaydı dünya cennet bahçesi gibi hiç…