İnsanlar neden şirk koşar?

Şirk nedir: “Şirk”, “şerike” fiilinden masdardır. Şirket, müşareket kelimeleri şirk ile aynı kökten gelmektedir. Şirk sözlükte; mülk ve saltanatta ortak olmak demektir. Bir şeyin birden fazla kişiye ait olduğunu ifade ederler. Aynı kökten gelen ‘eşreke’ fiili, ortak koşmak, ortak olmak anlamına gelir. Ortak koşana ise “müşrik” denir. Dini terim olarak şirk; Allah’a zatında, sıfatlarında ve…

Fıtrat Nedir? Din-Fıtrat İlişkisi

Fıtrat nedir? Fıtrat karakter, tabiat, mizaç, huy, kişilik, yapı gibi anlamlara gelir. Bu tanım insan, hayvan, cin, melek hatta cansız nesneler için bile kullanılabilir. Fıtrat genellikle doğuştan, yaratılıştan gelen özellikleri tanımlamak için kullanılır. Fıtrat hem mahlukatın tür olarak genel karakterini tanımlamak hemde bu tür içinde bireysel faklılıkları tanımlamak için kullanılır. İnsanın da dahil olduğu her…

Zeka Seviyesi İle İnanç Arasında İlişki Var Mı?

Zeka Seviyesi İle İnanç Arasında İlişki Var Mı? Yüksek zeka inanç konusunda avantaj mıdır yoksa tam tersimi geçerlidir? Neden çok zeki ve iyi eğitimli dindar insanlar varken aynı şekilde çok zeki ve eğitimli ateistler de var? İki tarafta donanımlı iken bu farklılığın sebebi nedir? Örneğin çok zeki ve eğitimli bir ateisti düşünelim. İnanmamasını gerektirecek geçerli…

Entropi ve Kuran

Entropi ve Kuran Entropi nedir? Özetle evrende düzensizliğin sürekli olarak tek yönlü bir şekilde artmasına entropi denilmektedir. Canlılar yaşlanır ve ölür, otomobiller paslanır, canlı-cansız her şey yıpranır, dağılır. Bilim adamları düzensizliği Entropi adı verilen nicelik ile ölçerler. Sistemlerdeki düzensizlik arttıkça, entropi de artar. Bu durum da faydalı enerji miktarını azaltır faydasız enerjiyi (entropi) arttırır.(Termodinamiğin ikinci…

Şeytan Olmasaydı?

Şeytan Olmasaydı? Geleneksel din algımızda şöyle bir düşünce vardır: Şeytan olmasaydı veya Allah’ın emrine karşı gelmeyip Adem’e secde etseydi dünyada kötülük olmazdı. İnsanlara Allah neden şeytanı yarattı diye sorduğunuzda ise ” insanların imtihan edilmesi, iyiyi ve kötüyü bilmesi için” derler. Bu tanımlara baktığımızda ortaya iki anlayış çıkıyor: 1- Şeytan olmasaydı dünya cennet bahçesi gibi hiç…

Afrika’da Açlıktan Ölen Çocukların Gerçek Suçlusu Kim?

ılarının  Özellikle din karşıtı çevreler tarafından sıklıkla verilen bir örnektir bu. ”Madem Allah herkesin rızkını veriyor o zaman Afrika’da çocuklar neden açlıktan ölüyor” denilerek sanki Allah rızık konusunda adaletli davranmıyor gibi bir imaj oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konuyu yüzeysel düşünen çoğu inançlı insanda net cevap veremiyor. Bu konuda din karşıtlarının yaptığı büyük bir aldatmacadan ibaret. Afrika’da…

Nefislerdekini Değiştirmek

Nefislerdekini Değiştirmek… Allah’ın kulları üzerinde kıyamete kadar değişmeyecek olan Sünnetullah örneklerinden biri bu ayette anlatılmaktadır. Enfal 53: ”Bir kavim (toplum), nefislerinde olanı değiştirmedikçe Allah, ona olan nimetini değiştirmez. Allah işitendir, bilendir.” Nimet Dünya’da Mümin yada Kafir herkese vardır. Her insan çalıştığının karşılığı alacaktır. Hud 15: ”Kim dünya hayatını ve onun süsünü isterse, onlara yapıp ettiklerini…