Sümer Yazıtları ve Kutsal Kitaplar

Sümer Yazıtları ve Kutsal Kitaplar Arasındaki Benzerliğin Sebepleri…

Son dönemlerde Din karşıtı çevrelerde popüler olan yeni bir iftira var: ”Kuran, Tevrat ve İncil sümer metinlerine benziyormuş, kutsal kitaplar o metinlerden alıntı yapılmış, yani vahiy değil insan yazması kopya olabilirmiş.” ”Sümerler çok tanrılı inanca sahipmiş bu yüzden tek olan Allah çok tanrılı metinler vahyetmezmiş. Zamanla insanlar o metinleri kopyalayıp tek tanrılı formata çevirmişler vs.”

Bu özellikle dini metinler üzerinde bilgi sahibi olanlar için hem komik hemde cahilce bir iftira.

Buna karşılık akıl sahipleri şu soruyu sormaz mı: ”Kimse sümer metinlerinin tamamı Allah’tan gelmiştir demiyor ki, sadece benzerlikler olabilir diyoruz, zaten doğru olanda benzerlik olması hak din her devirde aynı.”

İster tek tanrılı ister çok tanrılı inançlar olsun Allah inancı konusunda zaten hepsi benzerdir. Sıkıntı olan Allah inancı değil, mesele ona ortak koşulması yani şirk. Allah’a inanmadan ona ortak koşabilir misiniz? Bakın Kuran’da Mekke müşriklerinin Allah inancı nasıl anlatılıyor:

Ankebut 61: ”Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. O hâlde nasıl (haktan) dönüyorlar?”

Yunus 31: ”De ki: “Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da işitme ve görme yetisi üzerinde kim mutlak hâkimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim yürütüyor?” “Allah” diyecekler. De ki: “O hâlde, Allah’a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız?”

Dinlerin kökeni aynı ama sadece Allah inancı insanı Müslüman yapmaya yetmiyor. Eğer bu yeterli olsaydı Dünya üzerinde kafir sınıfına giren çok az insan kalırdı. Müslümanları kafirlerden ayıran Allah inancı değil Allah ile aralarına hiç bir varlığı sokmamalarıdır. Biraz araştırdığımızda göreceğiz ki içine şirk unsuru karışan dinlerde Allah inancı mevcut ama uygulamada sadece lafta kalıyor, bu batıl dinlerde Allah ile beraber şirk koşulan varlıklara da kulluk ediliyor.

Örneğin günümüzde de çok sayıda mensubu olan Hinduizm’de pek çok tanrı figürü vardır. Ama inançlarının esaslarına bakıldığında her şeyi yaratan, her şeyin üzerinde tek bir tanrı inancı olduğunu görürsünüz. Diğerleri onun farklı yansımaları yada alt kademeleri olarak görülür. Çok tanrılı denilen bütün dinler böyledir. Sayılan Tanrı figürlerinin üzerinde hepsinden kudretli ve yaratan tek bir Tanrıya inanılmaktadır.

Hinduizm ve Zerdüştlük dinlerinin kutsal kitapları olan Avesta, Vedalar gibi metinlerde de Kuran, Tevrat ve İncil ile pek çok benzerlikler vardır. Zaten normal olan da bu. Böyle olması gerektiği Kuran da defalarca anlatılıyor:

Al’a 18-19 “Şüphesiz bu, önceki sahifelerde de vardır; İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde”

Şura 13: “O: “Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin” diye dinden Nuh’a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya vasiyet ettiğimizi sizin için de teşri’ etti (bir şeriat kıldı). Senin kendilerini çağırdığın şey, müşriklere ağır geldi. Allah, dilediğini buna seçer ve içten kendisine yöneleni hidayete erdirir.”

Nahl 36: ”Andolsun, her ümmete: “Allah’a kulluk edin ve tağuttan kaçının” diye Resul gönderdik. Böylelikle, onlardan kimine Allah hidayet verdi, kiminin de üzerine dalalet hak oldu. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların uğradıkları akıbeti görün.”

Çoğu din tarihçisi tarafından Hz. İbrahim’in Sümer toplumunda yaşadığı düşünülüyor ve dikkat ederseniz ayette ona da sahifeler verildiği belirtiliyor. Benzerlik konusunda Sümer’lerden çok daha geriye gidilebilir. Örneğin Kuran’da Hz. Nuh’tan bahsedilerek bu benzerlik daha da geriye götürülüyor. Hak din ve hükümler her devirde aynı. Mantıklı olanda bu zaten. Bakın Kuran nasıl açıklıyor bunu:

Fatır 43: ”……..Allah’ın kanununda değişiklik bulamazsın ve Allah’ın kanununda bir dönüşüm de bulamazsın.”

Aslında din düşmanları iftira atmak istiyorlarsa benzer metin bulmak yerine hiç benzemiyorlar deseler onların işine daha çok yarardı. Kuran’ın hem Tevrat ve İncil ile hem de eski metinlerle benzer olduğu bizzat Kuran’da anlatılıyor. Tevrat ve İncil metinlerini Kuran ayetleri ile karşılaştırarak yada Sümer metinlerini günümüzdeki kutsal kitap metinleri ile karşılaştırarak ”bakın ne kadar benziyor demek ki kopya edilmiş” diyerek insan ürünü iddiasında bulunmak cehaletten başka bir şey değil.

Bütün dinlerin kökeni Tevhide yani tek Tanrı inancına dayanıyor. Bu yüzden de ne kadar tahrif edilmiş olursa olsun dini metinler arasında benzerlik bulunması beklenen bir sonuçtur. Çok tanrılı denilen dinler bu tevhid akidesinin bozulması sonucu ortaya çıkmıştır. Geçmişten günümüze kısa bir analiz yaptığımız da bunu açıkça görüyoruz. İnsanların doğasında şirk koşmaya yatkınlık var. Bazı insanlara görünmez bir Tanrı inancı uzak geliyor bu yüzden kendince kafalarındaki Tanrı modelini uygulayarak onu cisimleştirmeye çalışıyorlar.

Örneğin İslam içerisine dahil edilmeye çalışılan Tasavvuf dini mensuplarında da bu durumu açıkça görmekteyiz. Hint-İran kökenli bu dinin mensupları vahdet-i vücud, rabıta ve fenafillah dedikleri argümanlar ile kendilerini Tanrı bünyesinden bir parça gibi düşünerek şirk koşarlar. Tarikat-cemaat yapıları da buna bir örnektir. Bu oluşumlarda kişiler uydurma vasıflarla kutsallaştırılır. Halbuki Kuran’ın indirildiği dönemde tasavvuf veya cemaat-tarikat yapıları yoktu. Bunlar daha sonraları özellikle Hint-İran kültürünün batıl din anlayışından etkilenerek oluşturulmuş ve her biri ayrı birer din haline gelmiş oluşumlardır. İster geçmişe ister güncel olaylara baktığımız da İslam dinine en büyük zararı verenlerinde bunlar olduğunu açıkça görmekteyiz. Tarih boyunca bakıldığında insanlar maalesef Tevhid konusunda değil genelde hep şirk yönünde hareket etmişlerdir.

Hayırlı tefekkürler dilerim…

Sümer Yazıtları ve Kutsal Kitaplar” üzerine bir yorum

  1. Geri bildirim: KURAN İNCİL’İ NASIL TASDİK EDER? | VAHİYKATİBİ

Yorumlarınızı bizimle paylaşın...

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s